Straßenkarte Straßenkarte Ostbrandenburg-Niederschlesien

Küstrin, Grünberg, Liegnitz

Erscheint Oktober 2021
Reservieren Sie jetzt!

Maßstab 1 : 200.000

Artikel-Nr.: 163402
13,90 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Maßstab 1 : 200.000, Mehrfarbendruck, neuester Stand aller Straßen! Phantastische zweisprachige... mehr
Maßstab 1 : 200.000, Mehrfarbendruck, neuester Stand aller Straßen! Phantastische zweisprachige Karten mit wirklich allen Einzelheiten, einschließlich der vernichteten Ortschaften. Mit beigefügter Lupe.
Stadtplan Danzig 1940

Stadtplan Stadtplan Danzig 1940

Maßstab 1 : 8.000.

Art.-Nr. 227924
9,00 €
Europas Panzer-Gigant

DMZ Nr. 158 Europas Panzer-Gigant

Ausgabe März/April 2024

Art.-Nr. 451332
9,80 €
Pistolen- und Revolverständer

Pistolen- und Revolverständer

Art.-Nr. 630900
29,00 €
Walter Krüger

Schwerterträ... Walter Krüger

Kämpfer in Kurland

Art.-Nr. 478276
12,80 €
Feuerfeste Dokumententasche

Sicherheit Feuerfeste Dokumententasche

Schützen Sie Ihre wichtigen Dokumente, Schmuck, Spe...

Art.-Nr. 607865
29,90 €
Alarm-Knopf

Selbstschutz Alarm-Knopf

Art.-Nr. 387747
20,80 €
Schlesien

Provinzkarte Schlesien

Maßstab 1 : 300.000, 135 x 100 cm, gefalzt, sechsfar...

Art.-Nr. 179339
15,00 €
Pommern

Provinzkarte Pommern

Maßstab 1 : 300.000, 138 x 100 cm, gefalzt, sechsfa...

Art.-Nr. 179368
15,00 €

ZEITSCHRIFTEN